įpuolis

įpuolis
į́puolis sm. (1) 1. Sml įdubimas, įlinkimas: Į́puolis žemės pasidarė ant lygios pievos, t. y. žemė įkrito J. 2. Slnt antpuolis, įsiveržimas, įsibrovimas: Priešų į́puolis buvo staigus . Į́puoliais kiaulės suėdė žirnius J. Ištisai dainų nemoku, tik į́puoliais: iš visų po kelius punktus Varn. Ligos į́puoliais ponavo[ja], vieną sykį vienur, antrą sykį kitur, kaip kaltūnas J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • impuolis — im̃puolis sm. (1) DŽ, ìmpuolis (1) žr. įpuolis: 1. Š. 2. Raituolių ìmpuolis BŽ280. Raitus ìmpuolius daryti BŽ280 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įlinkis — sm. (1) 1. K168 įlinkimas, įdubusi vieta; vingis; įlanka: Kur žemė įlinko, t. y. įpuolė, vadinas įlinkis, arba įpuolis J. Įlinkis balno pavidalo BŽ554. Tame įlinkė[je] niekumet [v]anduo neišdžiūsta Skd. Įlinkė[je] išpuvo bulvės Šts. Šiltais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpulti — įpùlti intr. 1. VlnE90, SD403, H, R, K įkristi: Tetule, tik ma[no] mamai nesakyk, kad broliukas inpuolė [rūsin] Rud. Gilumeinion tokion kad inpuolė! Rud. Jei sapnuoji, kad įpuolei į duobę – blogai LTR(Šn). Po slenksčiu žarijų duobė, kaip tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”